VINI RE! FAQJA PER DISA ORE QENDRON OFFLINE.

SHKAK I DISA PUNIMEVE NE FAQE, PAS DISA ORE PRAP KTHEMI ONLINE.