Si ndikojnë zënkat e çiftit tek fëmijët?
Ajo çka ndodh në shtëpi ndikon zhvillimin dhe shëndetin mendor afatgjatë të fëmijës. Si shkojnë prindërit me njëri-tjetrin luan një rol të rëndësishëm në mirëqënjen e fëmijës, që nga shëndeti……Source link

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us