Drejtori i policisë kërkon angazhim në punë nga komandantët e stacioneve policore – Epoka e Re

Drejtori i policisë kërkon angazhim në punë nga komandantët e stacioneve policore – Epoka e Re


Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti i shoqëruar nga menaxhmenti i lartë i PK-së realizuan një takim zyrtar në Drejtorinë Rajonale të Prishtinës, për të diskutuar rreth punës dhe angazhimeve policore përfshirë integritetin, kodin e etikës, komunikimin, mbikqyrjen si dhe çasjen ndaj qytetarëve.

Drejtori Mehmeti, në këtë vizitë pune, në të cilin ishin prezentë menaxhmenti i Drejtorisë Rajonale Prishtinë, komandantët e stacioneve, eprorë dhe mbikqyrës të niveleve të ndryshme, i falendëroi ata për angazhimet, rezultatet e arritura dhe për punën e tyre të deritanishme në këtë situatë sfiduese nga pandemia.

Njëkohsishtë Mehmeti kërkoi nga të njëjtit që të ngritët përgjegjësia në menaxhim dhe mbikëqyrje nga eprorët e të gjitha niveleve me qëllim të avancimit të metejmë të besueshmërisë dhe imazhit të Policisë së Kosovës, si organizatë profesionale në shërbim të qytetarëve.

Poashtu të mbikqyrët puna e zyrtarëve policorë në terren që të kenë komunikim dhe çasje profesionale në të gjitha rastet pamarrparasysh rrethanat me të cilat përballen, duke treguar përgjegjësi dhe llogaridhënie në interes të shërbmit sa më cilësor ndaj nevojave të qytetarëve.

Menaxhmenti i Policisë së Kosovës do të mbetet i përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të saja ligjore në mënyrë profesionale karshi qytetarëve dhe vendit, andaj me qëllim të një shërbimi sa më efikas, nuk do të tolerohen sjelljet e mundshme jo profesionale dhe tejkalimi i autorizimeve policore.

Policia e Kosovës njëkohësisht falënderon qytetarët për bashkëpunimin dhe besimin e treguar ndaj policisë, njëherë inkurajon të gjithë qytetarët të raportojnë për çdo rast të kundërligjshëm apo sjellje të mundshme joprofesionale nga ana e zyrtarëve policorë.

Source link

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us