Kjo është kërkesa që kishte bërë Rugova për të hyrë në Shqipëri gjatë kohës se Enver Hoxhës

Kjo është kërkesa që kishte bërë Rugova për të hyrë në Shqipëri gjatë kohës se Enver Hoxhës


Ish-presidenti, Ibrahim Rugova kishte bërë kërkesë në prill të vitit 1980 për të hyrë në Shqipëri, ku kishte treguar se qëllimi i udhëtimit ishte për hulumtime shkencore.

Në kërkesën e bërë ai kishte bërë se kishte vizituar Shqipërinë edhe më herët, konkretisht në vitin 1971 dhe në vitin 1974.

Ndërsa, ai kishte treguar se nuk kishte ndonjë lidhje familjare në Shqipëri.

Kërkesa për vizë që Rugova kishte bërë ishte e datës 14 mars e vitit 1980.

Raportet e presidentit të ndjerë, Ibrahim Rugova, me Shqipërinë vitet e paraluftës shpeshherë kanë qenë temë debati.

Source link

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us