Në listat e kandidatëve për deputetë të respektohet barazia gjinore – Epoka e Re

Në listat e kandidatëve për deputetë të respektohet barazia gjinore – Epoka e Re


Avokatit të Popullit përmes një deklarate për media ka folur për procesin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 14 shkurt. Avokati i Popullit përmes kësaj deklarate ka bërë me dije se është duke ndjekur me vëmendje procesin për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Ai ka vlerësuar rëndësinë që kanë zgjedhjet brenda një sistemi demokratik, duke theksuar se procesi zgjedhor për të qenë i pakontestueshëm duhet të jetë i mbështetur fuqishëm mbi parimet dhe garancitë që i kanë vendosur Kushtetuta dhe ligjet e vendit.

Me këtë rast, Avokati i Popullit i bën thirrje partive politike që të zbatojnë dispozitat e Ligjit Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, përkatësisht, nenit 6 dhe nenit 14 të ligjit, në listat e kandidatëve për deputet që të respektohet barazia gjinore, respektivisht përfaqësimit prej pesëdhjetë për qind (50 për qind) për secilën gjini.

Avokati i Popullit duke marrë parasysh reagimin e publikut lidhur me vendimin Nr. 42-2021, të datës 11 janar 2021, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për Verifikimin e Aplikacioneve për Regjistrimin për Periudhën e Aplikimit për Regjistrim të Votuesve Jashtë Kosovës, thekson se procesi i verifikimit të aplikacioneve është i domosdoshëm për garantimin e besueshmërisë së procesit zgjedhor. “Megjithatë, e drejta për të zgjedhë është një e drejtë e garantuar për secilin person që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, me përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendim gjyqësor. Përderisa ligji garanton të drejtën për të zgjedhë jashtë vendit, është detyrim i shtetit që procesi zgjedhor të organizohet në mënyrë të mirëfilltë në praktikë ashtu që të mundësohet që zhvillimi i këtij procesi të jetë i drejtë dhe demokratik, duke mundësuar përfshirje sa më të madhe të qytetarëve me të drejtë vote. Prandaj, është e domosdoshme që KQZ të evitojë çfarëdo veprimi i cili do të mund të kufizonte esencën e së drejtës për të zgjedhë të votuesve jashtë Kosovës, të garantuar me kornizën ligjore të vendit”, theksohet në këtë deklaratë.

Avokat i Popullit i bën thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe partive politike që të kenë parasysh situatën e krijuar nga pandemia Covid-19, dhe gjatë aktiviteteve që ndërlidhen me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 14 shkurt 2021, të respektojnë në mënyrë rigoroze rekomandimet e IKSHP-së dhe masat e vendosura nga Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e pandemisë Covid-19.

Source link

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us